Marjinal Fayda, Marjinal Fayda Nedir

Marjinal Fayda Nedir

Belirli bir malın tüketici tarafından kullanılan ek biriminin, o malın toplam faydasında yaptığı değişikliktir. Marjinal Fayda kavramı, tüketicinin bir malın ek biriminden sağlayacağı faydanın, o malın eldeki toplam miktarıyla ters orantılı olduğu ilkesine dayanır.

Marjinal Gelir
Firmanın bir birim daha fazla satması halinde, toplam gelirinde meydana gelen değişme, TR toplam gelirdeki değişmeyi, Q ise satış miktarında meydana gelen değişmeyi ifade ederse, Marjinal Gelir (MR) formülü;

MR = TR/Q olur.

Marjinal Maliyet
Kullanılan ilave faktör biriminin toplam maliyette yarattığı etki, TC toplam maliyetteki değişmeyi, Q faktör maliyetteki değişmeyi ifade etmek üzere, marjinal maliyet (MC) formülü şöyle olur;

MC = TC/Q

Marjinal İkame Oranı
Tüketicinin A ve B gibi iki farklı malın farklı bileşimlerini yaparken, aynı tatmin düzeyini korumak amacıyla bir maldan fazla talep ettiği miktar ile diğer maldan vazgeçtiği miktar arasındaki ilişkidir. Tüketci aynı tatmin düzeyini korumak için B malı miktarını ∆B kadar azaltırken, A malından tüketimi ∆A kadar arttırıyorsa Marjinal İkame Oranı;

MİO = ∆B / ∆A dır.

Marjinal İkame Oranı tüketicinin kayıtsız eğrisinin eğimine eşittir.

Marjinal Teknik İkame Oranı

Aynı üretim düzeyini korumak için, kullanılan azalan üretim faktörü miktarının (∆Y), kullanımı arttırılan üretim faktörü miktarına (∆X), oranlanmasıyla buluna değerdir.

MTİO = ∆Y / ∆X

Y kapital faktörünü, X ise emek faktörünü ifade ediyorsa;

MTİO = Kapitaldeki Azalış Miktarı / Emekteki Artış Miktarı Olacaktır.

Marjinal teknik ikame oranı firmanın eşürün eğrisinin eğimine eşittir.

Marjinal Ürün

Diğer faktör miktarları sabit kalmak koşuluyla, bir faktörün kullanımındaki bir birimlik artışın, toplam üründe yaratacağı artış miktarı, ∆X faktör kullanımındaki değişmeyi, ∆Q ürün miktarındaki değişmeyi ifade edecek olursa, marjinal ürün (MP) formülü şu şekilde olur;

MP = ∆Q / ∆X

  • marjinalx
  • marjinal fayda
  • marjinal fiyat nedir

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *